Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Member BexuanmaiMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Premium Membership
Statistics 0 Deviations 59 Comments 1,868 Pageviews

Newest Deviations

No deviations yet.

Favourites

Watchers

Activity


There isn't any recent activity from deviants you watch. Fill up your Watch Feed by watching more deviants!

deviantID

Chainpyo
Bexuanmai
Vietnam

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconarchangelx2:
ArchangelX2 Featured By Owner Jul 29, 2007  Student Digital Artist
-------------------------------------------

Mình vừa làm 1 forum cho những deviants người Việt chúng ta. Nếu bạn có hứng thú có thể vào tham gia tại địa chỉ : [link]
Diễn đàn mới lậ;p nên hầu như chưa có thành viên cũng như mod, nếu bạn cảm thấy mình giỏi lĩnh vực nào thì có thể xin làm mod ở box đó, mình sẽ giú;p đỡ. :D

Chân thành cảm ơn!
---------------------------------------------
Reply
:iconarchangelx2:
ArchangelX2 Featured By Owner Apr 21, 2007  Student Digital Artist
Welcome to dA, Vietnamese!
Reply
:iconpanarchy:
Panarchy Featured By Owner Apr 5, 2007
Transparent taskbar?

Try transbar, it is really good.
Reply
:iconsplintered13:
splintered13 Featured By Owner Apr 1, 2007
Thanks for the :+fav:

~splinter :meditate:
Reply
Add a Comment: